اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
خدا آفرین
منو
بيشتر
منو صفحات عمودي
اخبار
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی شهید نیازی لاریجان
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در جشنواره عشایری بخش گرمادوز
مسابقه کتابخوانی از وصیت نامه حضرت امام خمینی(ره) توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خداآفرین برگزار شد
برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی اجرا شد
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی توسط کتابخانه عمومی شهید نیازی لاریجان
بيشتر
متون عمومي

رئيس اداره شهرستان:
حميد كوهي اصل

كتابخانه عمومي
خدا آفرين

بيشتر

نشانی: تبریز - خ آزادی - چهارراه لاله - کتابخانه مرکزی تبریز - اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی 
تلفن: 34406484(041) دورنگار4406481(041)      پست الکترونیک : P.R@tabrizpl.ir     سامانه پیامک : 100045011
این پورتال توسط روابط عمومی مدیریت و به روزرسانی می شود.