فهرست
متون عمومي
1393/1/27 چهارشنبه
رئيس اداره شهرستان:
با توجه به جديدالتأسيس
بودن اين شهرستان، امور
كتابخانه ها زير نظر اداره
شهرستان اهر انجام مي گيرد

كتابخانه هاي عمومي
شهرسان هوراند
ولايت
بيشتر
اخباربازدید علی پیروزمنش، معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از کتابخانه عمومی ولایت شهرستان هوراند در حاشیه افتتاح اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هوراند، علی پیروزمنش، معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از کتابخانه عمومی ولایت شهرستان هوراند بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، علی پیروزمنش، معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی از کتابخانه عمومی ولایت شهرستان هوراند بازدید کرد.
در این بازدید علی پیروزمنش از نزدیک مشکل کمبود فضای کتابخانه هوراند را مشاهده کرده و گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آماده همکاری جهت توسعه فیزیکی کتابخانه ولایت هوراند است.
رقیه عبدیان، رئیس اداره کتابخانه های عمومی هوراند نیز با اشاره به اینکه کتابخانه ولایت هوراند تنها کتابخانه این شهرستان است گفت: کتابخانه عمومی ولایت از لحاظ فیزیکی با کمبود فضا مواجه است و پاسخ گویی تمام نیازهای شهرستان هوراند نیست و نیاز به توسعه دارد تا بهتر بتواند به همشهریان ارائه خدمات دهد.
گفتنی است کتابخانه عمومی ولایت هوراند دارای ۱۹۶۰۰ جلد کتاب و یک سالن مطالعه است که به صورت روزهای زوج و فرد به اعضای کتابخانه ارائه خدمات می دهد.
منبع: horand
بيشتر
ساعت
شنبه 21 فروردین 1400