فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
1398/3/7 سه‌شنبه با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی انجام گرفت؛ استقبال از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی استقبال کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، کتابخانه های عمومی استان با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی استقبال کردند.

کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب در شهرستان مرند

جمع خوانی و قصه گویی از کتاب های «کبوترها و آهوها» نوشته احمد میرزاده و «امام رضا علیه السلام» نوشته زهرا عبدی؛ معرفی کتاب «هشت قصه از امام جواد(ع)» نوشته حسین فتاحی برای اهضای کودک و نوجوان کتابخانه، برگزاری نشست کتاب خوان کتابخانه ای و معرفی کتاب‌های «با کبوترهای گنبد» نوشته احمد میرزاده، توسط مبینا تقی زاده، «فاطمه و فاطمه» نوشته محمد مهاجرانی، توسط آیلار نوایی؛ «امام رضا علیه السلام» نوشته زهرا عبدی، توسط مائده خداپور؛ «هشت قصه از امام جواد(ع)» نوشته حسین فتاحی، توسط اسما شیرزاد؛ «درختی که بال درآورد» نوشته مجید ملا محمدی، توسط رقیه قصابی از جمله برنامه های اجرا شده در کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب در شهرستان مرند بود.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165492.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165488.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165489.jpg

شعرخوانی از کتاب «با کبوترهای گنبد» برای دانش آموزان پیش دبستانی کوثر نبی

به همت حسن بلندی، کتابدار کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی آذرشهر، کتاب «با کبوترهای گنبد» نوشته احمد میرزاده که از منابع نهمین جشنواره رضوی است، در پیش دبستانی کوثر نبی شعرخوانی شد. در ادامه نیز از مربیان پیش دبستانی درخواست شد تا فیلم‌های معرفی کتاب با حضور کودکان پیش دبستانی تهیه و برای جشنواره کتابخوانی رضوی ارسال کنند.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165478.jpg

معرفی کتاب‌های نهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی برای دانش آموزان پیش دبستانی اندیشه کیان

دانش آموزان پیش دبستانی اندیشه نیکان با حضور در کتابخانه پروین اعتصامی تبریز از بخش های مختلف کتابخانه بازدید کردند. همچنین در این بازدید یکی از منابع ویژه بخش کودک نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با عنوان «فاطمه و فاطمه» نوشته محمد مهاجرانی معرفی و نحوه شرکت در این جشنواره برای دانش‌آموزان تشریح شد.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165481.jpg

برگزاری نشست جمع خوانی کتاب «درختی که بال در آورد» نوشته مجید ملا محمدی از منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی پارکشهر مرند

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165485.jpg

معرفی منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری

معرفی کتاب های « امام رضا (ع)» نوشته زهرا عبدی و «هشت قصه از امام جواد(ع)» نوشته حسین فتاحی؛ برگزاری مسابقه نقاشی از منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با همکاری مدرسه شهید صدوقی اهر و همچنین برگزاری نشست کتاب خوان ویژه کتاب های کودک نهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی و معرفی کتاب های «امام رضا (ع)» نوشته زهرا عبدی، توسط رستا تاج الدین؛  «هشت قصه از امام جواد(ع)» نوشته حسین فتاحی، توسط محیا تاج الدین؛ «کبوترها و آهوها» نوشته سید احمد میرزاده، توسط الیسا خیرالهی؛ «فاطمه و فاطمه» نوشته محمد مهاجرانی، توسط ثنا اکبری؛ «امام رضا علیه السلام» نوشته زهرا عبدی، توسط علی بدرخانی از جمله برنامه های کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری در راستای جلب مشارکت های مردمی در نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی بود.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165495.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165491.jpg

معرفی منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری ملکان

برگزاری مسابقه نقاشی از منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با حضور دانش آموزان پیش دبستانی پویا، برگزاری نشست جمع خوانی از کتاب «8 قصه از امام جواد علیه السلام» نوشته حسین فتاحی برای دانش آموزان مدرسه پویا، بازدید دانش آموزان مدرسه شهید خدایاری از بخش های مختلف کتابخانه و قصه گویی از از کتاب «امام رضا(ع)» نوشته زهرا عبدی و برگزاری نشست جمع خوانی از کتاب های «راز آن بوی شگفت» نوشته فریبا کلهر و «کبوترها و آهوها» سروده سید احمد میرزاده با همکاری مدرسه رحیم عباسی از جمله برنامه های فرهنگی اجرا شده توسط کتابخانه عمومی شهید مهدی باکری ملکان بود.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165490.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165493.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165494.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165497.jpg

معرفی منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی بصیرت نظرکهریز شهرستان هشترود

برگزاری نشست کتاب خوان مدرسه ای با همکاری مدرسه شهید انصاری و معرفی کتاب های «درختی که بال درآورد» نوشته مجید ملا محمدی، توسط رضا همتی؛ «با کبوترهای گنبد» نوشته سید احمد میرزاده، توسط ام البنین قهرمانی؛ «راز آن بوی شگفت» نوشته فریبا کلهر، توسط معراج نورپور؛ «کبوترها و آهوها» نوشته سید احمد میرزاده، توسط فاطمه احدی؛ «هشت قصه از امام جواد(ع)» نوشته حسین فتاحی، توسط ابوالفضل سارخانی؛ «فاطمه و فاطمه» نوشته محمد مهاجرانی توسط فاطمه زهرا جوادی؛ برگزاری نشست کتاب خوان کتابخانه ای و معرفی کتاب های «در عصمت» نوشته علی اشرف عبدی، توسط لیلا نورپور؛ «سیره تقوی» نوشته جواد محدثی، توسط مریم نورپور؛ «فصل فیروزه ای» نوسته محبوبه زارع، توسط ثریا فکور؛ «مهارتهای ارتباط موثر در سیره امام رضا(ع)» نوشته علی جانفزا، توسط معصومه نورزاده؛ «هشت قصه از امام جواد(ع)» نوشته حسین فتاحی، توسط زهرا امیرخانی؛ «کبوترها و آهوها» نوشته سیداحمد میرزاده توسط محدثه ولی پور؛ برگزاری نشست جمع خوانی از کتاب «در عصمت» نوشته علی اشرف عبدی با حضور دانش آموزان مدرسه فاطمیه؛ برگزاری نشست جمع خوانی از کتاب «کبوترها و آهوها» نوشته سیداحمد میرزاده و برگزاری نشست قصه گویی از کتاب «هشت قصه از امام جواد(ع)» نوشته حسین فتاحی، توسط سیمین عذار اصغری مسئول کتابخانه از جمله برنامه های اجرا شده توسط کتابخانه عمومی بصیرت نظرکهریزی در شهرستان هشترود بود.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165484.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165479.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165483.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165482.jpg

قصه گویی کتاب «امام رضا(ع)» در کتابخانه عمومی آیت اله شهیدی تیکمه داش

همزمان با برگزاری نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، کتاب های «امام رضا(ع)» نوشته زهرا عبدی و «فاطمه و فاطمه: شباهت های حضرت معصومه با حضرت زهرا(س)» نوشته محمد مهاجرانی با حضور جمعی از اعضای کودک در کتابخانه عمومی آیت اله شهیدی تیکمه داش در شهرستان بستان آباد معرفی و قصه گویی شد.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165480.jpg

گفتنی است برگزاری نشست جمع خوانی از کتاب «کبوترها و آهوها» سروده احمد میرزاده در کتابخانه عمومی آیت الله نجفی اهری، برگزاری نشست کتاب خوان ویژه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی شهید بهشتی مرند، قصه گویی از کتاب های «امام رضا(ع)» نوشته زهرا عبدی، «فاطمه و فاطمه» سروده سید محمد مهاجرانی و «کبوترها وآهوها» سروده سید احمد میرزاده در کتابخانه عمومی امام صادق(ع) هریس از جمله برنامه های اجرا شده در سایر کتابخانه های عمومی استان بود.

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165496.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165486.jpg

https://media.iranpl.ir/d/2019/05/28/3/165487.jpg

اخبار قبلی
نسخه قابل چاپ
ساعت
پنجشنبه 31 مرداد 1398