فهرست
متون عمومي
بيشتر
اخبار
برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته دوم خردادماه
1398/3/11 شنبه برنامه کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در هفته دوم خردادماه کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی در هفته دوم خردادماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

آذربایجان شرقی

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی سیدالشهداء(ع) یکانکهریز
شهرستان مرند

جمع خوانی از کتاب «۸ قصه از امام جواد(ع)»

۱۱ خرداد

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

شهرستان مراغه

قصه گویی + مسابقه نقاشی از منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

۱۱ خرداد  ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قاضی جهان
شهرستان آذرشهر

جمع خوانی از منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

۱۱ خرداد  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید بهشتی مرند

نشست کتاب خوان

۱۱ خرداد  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس خوشنویسی

۱۱ خرداد  ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

نشست کتاب خوان

۱۱ خرداد  ساعت ۱۴:۳۰

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

کلاس آموزش نقاشی

۱۱ خرداد  ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

قصه گویی

۱۱ خرداد  ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

شهرستان مراغه

جمع خوانی + نشست معرفی منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

۱۲ خرداد  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حسین بن علی(ع) تیمورلو
شهرستان آذرشهر

جمع خوانی کتاب با موضوع امام خمینی(ره)

۱۲ خرداد  ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید فهمیده یامچی
شهرستان مرند

قصه گویی

۱۲ خرداد  ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی الزهرا(س) آذرشهر

جمع خوانی + مسابقه نقاشی از منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

۱۳ خرداد  ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

شهرستان مراغه

نشست کتاب خوان

۱۳ خرداد  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای فرهنگی آذرشهر

جمع خوانی کتاب با موضوع امام خمینی(ره)

۱۳ خرداد  ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود
شهرستان تبریز

قصه گویی + آموزش نقاشی

۱۳ خرداد  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز

جمع خوانی از کتاب «کبوترهای گنبد»

۱۳ خرداد  ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز

قصه گویی از کتاب «۸ قصه از امام جواد(ع)»

۱۳ خرداد  ساعت ۱۶:۳۰

اخبار قبلی
نسخه قابل چاپ
ساعت
پنجشنبه 31 مرداد 1398